TriView Q1 -2022

Periodiek informeert TriVu haar klanten over compliance-gerelateerde onderwerpen. In deze nieuwsbrief: • SIRA: risk appetite en toets effectiviteit beheersmaatregelen• Regeling ongewenst gedrag bij pensioenfondsen• Recente Europese privacy actualiteiten• ERB-rapportages.

TriView Q4 -2021

Periodiek informeert TriVu haar klanten over compliance-gerelateerde onderwerpen. In deze nieuwsbrief: • Terugkoppeling DNB uitvraag Sector Brede Analyse Niet Financiële Risico’s 2021 en 2020• Trendzicht 2022 AFM• EU klokkenluiderswetgeving vertraagd• Aandacht voor DPIA

TriView Q3 2021

Periodiek informeert TriVu haar klanten over compliance-gerelateerde onderwerpen. In deze aflevering de onafhankelijkheidstoets, compliance onderzoek DNB en de visie AP op de FG en de gevolgen voor de PO: TriView Q3 2022.

TriView Q2 2021

Periodiek informeert TriVu haar klanten over compliance-gerelateerde onderwerpen. In deze aflevering worden de Europese ontwikkelingen ten aanzien van privacy, het belang van een periodieke toets op insiders, SFDR richtlijn, VTE en tijdsbeslag en persoonlijke aansprakelijkheid pensioenfondsbestuurder: TriView Q2 2021

TriView februari 2021

Periodiek informeert TriVu haar klanten over compliance-gerelateerde onderwerpen. In deze aflevering worden de Klokkenluidersregeling en bescherming van persoonsgegevens, uitbesteding en in control zijn over gedragsnormen en vervallen Privacyshield behandeld: TriView februari 2021

TriView september 2020

Periodiek informeert TriVu haar klanten over compliance-gerelateerde onderwerpen. In deze aflevering worden het UBO-register, Externe sleutelfunctiehouders en gedragscode, Consultatiereactie Pensioenfederatie antiwitwaswetgeving; Het nieuwe werken en Belangenverstrengeling behandeld: TriView september 2020