Op grond van de Europese wetgeving (klokkenluidersregeling) kunt u bij ons anoniem een integriteitsincident of misstand melden. Dit formulier kan alleen gehanteerd worden voor de klanten van TriVu. Is TriVu voor het pensioenfonds geen compliance officer (meer) dan wordt uw melding niet in behandeling genomen.

U hoeft uw naam en/of mailadres niet aan ons door te geven. Dit mag overigens wel.

Wij verzoeken u zo compleet mogelijk het incident te omschrijven.