Met de definitieve publicatie van de Good practice Integrity Risk Appetite heeft DNB ook voor pensioenfondsen handvatten gegeven aan de risicobereidheid voor het onderdeel Integriteit. Voor het gehele artikel: Appetijt in integriteit