Algemeen

I: www.TriVu.nl
E: info@trivu.nl

KVK 69325995

BTW NL857832517B01

Wij werken met  Algemene voorwaarden

Contactgegevens

Paul de Koning:
M: +31 (0)6 57 61 21 07
E: paul.de.koning@trivu.nl

Harmen Pullen:
M: +31 (0)6 25 04 45 35
E: harmen.pullen@trivu.nl

René van Dongen
M: +31 (0)6 15 39 77 32
E: rene.van.dongen@trivu.nl

Disclaimer

TriVu heeft deze website zorgvuldig samengesteld. Wij staan in voor de juistheid, volledigheid en de actualiteit van de informatie, maar kunnen niet garanderen dat op het moment van uw bezoek hier sprake van is. De gebruiker dient er rekening mee te houden dat de informatie regelmatig wordt gemuteerd. De gebruiker van de informatie is zelf geheel verantwoordelijk voor handelen op basis van de op of via deze website beschikbaar gestelde informatie. TriVu is niet aansprakelijk en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade in welke omvang dan ook en op welke wijze ook ontstaan, als gevolg van gebruik van op deze website beschikbaar gestelde informatie (waaronder links naar websites van derden) of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn of niet – behoorlijk – functioneren van de website.

Privacy statement

Persoonsgegevens die wij verwerken
TriVu verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– NAW-gegevens
– E-mailadres
– Andere persoonsgegevens die u aan ons verstrekt

Via onze website (contactformulier) verwerken wij slechts uw naam en e-mailadres.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website verzamelt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. Uit hoofde van onze dienstverlening verwerken wij in principe geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. Mocht dit uit hoofde van een overeenkomst met u toch het geval zijn, dan informeren wij u hier nader over.

Waarom we gegevens nodig hebben
TriVu verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:
– Om contact met u te kunnen opnemen, indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
– Om diensten aan u te kunnen leveren.

Hoe lang we gegevens bewaren
TriVu zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) zijn: de tijd gedurende dat wij een zakelijke relatie met u hebben.

Delen met anderen
TriVu verstrekt uw gegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek
TriVu gebruikt slechts functionele cookies.