Door onze ervaringen op governance gebied en kennis over en invulling van de Code pensioenfondsen en de Code Verzekerde regelingen, kunnen wij u helpen met elk vraagstuk op het gebied van governance.

Zo maar een greep uit de governance-thema’s :
• Wijziging bestuursmodel
• Inrichting pensioenfonds
• Analyse en verbetervoorstellen governance
• Invulling governance & risicomanagement
• Invulling en ondersteuning bestuurs- of pensioenbureau en pensioencommissies
• Geschiktheidsbeleid, coaching, zelfevaluaties
• Optimalisatie relatie fondsorganen
• Uitbestedingsbeleid
• Communicatiebeleid
• Integriteitsbeleid

Wilt u meer informatie of hebt u een vraag? Neem contact met ons op of download de brochure Toetsingsprocedure DNB of Zelfevaluaties.