Missie

De missie van TriVu is het leveren van concrete toegevoegde waarde. Wij staan voor en naast onze klanten met een pro-actieve en pragmatisch bijdrage. Dit doen wij voor:

 • pensioenfondsen en hun organen op met name het gebied van compliance & integriteit, privacy, risicomanagement, governance en juridisch advies, en
 • werkgevers, ondernemingsraden en andere belangenorganisaties op het gebied van (juridisch) pensioenadvies en begeleiding van wijzigingen in de pensioenregeling- en uitvoering.

Visie

 • TriVu levert toegevoegde waarde, omdat wij hoogwaardige kennis hebben van (de ontwikkeling op het gebied van) wet- en regelgeving op pensioengebied.
 • TriVu staat midden in de pensioenpraktijk en kent de specifieke omgeving van haar klanten.
 • Wij hanteren de norm om op een positief-kritische manier mee te denken en gezamenlijk vraagstukken oplossen.
 • Wij gebruiken geen jargon maar begrijpelijke taal.
 • Onze kennis vertalen wij naar heldere oplossingen die bijdragen aan de realisatie van de doelen en ambities van klanten.
 • Wij vinden het van belang, dat tegen een eerlijke prijs de dienstverlening wordt verleend.

Kernwaarden

 • TriVu is onafhankelijk en volledig toegewijd aan het belang van de klant.
 • Wij zijn toetsend maar niet afvinkerig.
 • TriVu is compact, pragmatisch, slagvaardig en wendbaar. 
 • TriVu wil de klant leren kennen en een bijdrage leveren aan de doelen en ambities van de klant.
 • Wij willen onze klanten werk uit handen nemen.
 • Tevredenheid over onze dienstverlening staat centraal.