De pensioenwereld is volop in beweging. De werkgever wil de pensioenregeling wijzigen, de wetgever wijzigt het pensioenstelsel, de pensioenleeftijd verandert, andersoortige pensioenproducten worden ingevoerd, de pensioenuitvoerder wijzigt. Zo maar enkele voorbeelden uit de praktijk.

De centrale vraag is wat dan de rol van de ondernemingsraad (OR) is. De OR is een belangrijke speler in dit soort processen en heeft bijna altijd instemmingsrecht bij een wijziging van de pensioenregeling. Welke mogelijkheden zijn er? En hoe oefen je als OR je instemmingsrecht goed uit?

Pensioen in cijfers geeft een kort overzicht van de meest relevante data voor pensioen. Met onder meer fiscaal minimale franchises, beschikbare premie staffels, AOW- en ANW-bedragen.
Klik hier voor het overzicht.

Naast pensioenkennis is ook het pensioenproces van belang. Samen met de OR stellen we de kaders en randvoorwaarden op, bepalen de juridische (on)mogelijkheden en zijn (mede)gesprekspartner in het overleg met de bestuurder.

Begeleiding

TriVu begeleidt ondernemingsraden in de voorfase van de onderhandelingen, met de instemmingsaanvraag en voor de vormgeving van een passende pensioenregeling.

Advies

U kunt TriVu ook benaderen om een advies uit te brengen. Bijvoorbeeld om alternatieven te vergelijken en de rechten van de ondernemingsraad inzichtelijk te maken. Ook hebben wij een lange staat van dienst op het gebied van verplichtstellingen en de werkingsfeer van bedrijfstakpensioenfondsen.

Op de hoogte blijven van de pensioenontwikkelingen?
Klik hier voor TriFocus

Training

Wilt u alleen uw pensioenkennis bijspijkeren? Dat kan ook bij TriVu. In een dagdeel hebben wij uw pensioenkennis bijgespijkerd. Uiteraard nemen wij actualiteiten en trends in de nabije toekomst mee.

Wilt u meer informatie of hebt u een vraag?
Neem contact met ons op.