Met onze opleidingen en ervaringen zijn wij specialisten in pensioenrecht en adviserenĀ  wij over fiscale en juridische vraagstukken op het gebiedĀ  van pensioenen en aanverwante rechtsgebieden zoals arbeidsrecht, sociale zekerheidswetgeving en privacywetgeving.

Voor de werkgever of de ondernemingsraad zijn bijvoorbeeld de volgende zaken van belang:

 • Vastlegging van pensioenafspraken
 • Verplichtstelling
 • (Eenzijdige) wijziging van pensioenafspraken
 • (Collectieve) waardeoverdracht
 • Medezeggenschap
 • Fusies en overnames

Voor een pensioenfonds of een andere pensioenuitvoerder zijn volgende zaken aan de orde:

 • Compliant zijn van de documenten aan huidige wetgeving
 • Wijziging van pensioenregelingen
 • Informatieverplichtingen
 • Indexatie
 • Verjaring
 • Scheidingen
 • Medezeggenschap, verantwoording en governance

Wilt u meer informatie of hebt u een vraag? Neem contact met ons op.