TriVu ondersteunt al veel pensioenfondsen. U kunt daarbij denken aan werkzaamheden vanuit de thema’s compliance, governance, risico-management, pensioen-juridische (inhoudelijk), strategie & communicatie  en klachten & incidenten. Voor een overzicht van onze dienstverlening klik hier.

Compliance
Het Engelse werkwoord ‘to comply’ betekent ‘voldoen’ of ‘naleven’. In de financiële sector en de pensioenfondssector in het bijzonder staat ‘compliance’ voor de naleving van wet- en regelgeving. En die wet- en regelgeving neemt in een snel tempo toe.
Het doel van compliance is om de integriteit van de pensioensector te bevorderen.
Wilt u meer weten klik hier of neem contact met ons op over bijvoorbeeld externe compliance officer, compliance beheer, compliance certificering of begeleiding uitvragen van de Nederlandsche Bank.

Op de hoogte blijven van de compliance-ontwikkelingen?
Klik hier voor TriView

Governance
Het besturen van een pensioenfonds is complex en vraagt om deskundige en integere bestuurders. Goed pensioenfondsbestuur is daarbij leidend en daarbij hoort een goede opzet van de organisatie met de juiste checks and balances.
Wilt u meer weten klik hier of neem contact met ons op over bijvoorbeeld inrichting van het pensioenfonds, bestuursondersteuning, of (interim) functies als bestuurder of toezichthouder.

Pensioen-juridisch
Veel pensioenvraagstukken, zo niet alle, hebben juridische elementen.  Door in een vroeg stadium een goede juridische analyse te laten maken weet u wat de mogelijkheden zijn. Wilt u meer weten klik hier of neem contact met ons op over bijvoorbeeld het opstellen van documenten, het wijzigen van een (onderdeel van) de regeling, beantwoording van een inhoudelijke vraag of een second opinion hiervan of de rechtsgeldigheid van uw besluitvorming. Wilt u meer weten klik hier of neem contact met ons op

Op de hoogte blijven van de pensioenontwikkelingen?
Klik hier voor TriFocus

Risico-management (niet financieel)
Risicomanagement is een zeer actueel thema. De inrichting van beleid en beleidsprocessen vergen een risicoanalyse. Wilt u meer weten klik hier of neem contact met ons op over bijvoorbeeld risicoanalyses van niet-financiële risicogebieden, beleidsontwikkeling hiervan, het vastleggen van reeds bestaand beleid of het certificeren van beleid. Wilt u meer weten klik hier of neem contact met ons op

Communicatie & Strategie
De pensioenwereld verkeert in een turbulente fase. Het vertrouwen in de sector staat al jaren onder druk. De lage dekkingsgraden waar veel fondsen al langere tijd mee kampen, helpen dan niet. Indexeren van pensioen lijkt in veel gevallen nog ver weg. Onder die omstandigheden effectief communiceren met deelnemers en gepensioneerden is voor veel fondsen een serieuze uitdaging. Ook als je eigen situatie gunstiger is. Wat is je strategie? Hoe pak je het aan? Wilt u hier meer over weten, klik hier of neem contact met ons op over bijvoorbeeld een APK van uw pensioencommunicatie.

Klachten & Incidenten
Het is voor het bestuur van een pensioenfonds  van belang om processen en procedures  te hebben ingeregeld  in verband met klachten, geschillen en incidenten zodat, wanneer sprake is van onregelmatigheden, die kunnen worden gemeld. Wilt u hier meer over weten, klik hier of neem contact met ons op.

Wilt u meer informatie of hebt u een vraag?
Neem contact met ons op.