Van oudsher richten pensioenfondsen zich op financiële risico’s. Toen was dat logisch, immers de financiële risico’s hebben een directe financiële impact. Gaandeweg hebben bestuurders gemerkt dat niet-financiële risico’s ook een (financiële) impact kunnen hebben. Denk hierbij bijvoorbeeld juridische en operationele risico’s. DNB verlangt van besturen dat ze zicht hebben op de risico’s van het pensioenfonds. Om dit te kunnen moet van alle – dus niet alleen van de financiële – risico’s een risicoanalyse worden gemaakt. Het onderliggende doel is om de reputatie en de integriteit van het pensioenfonds, maar ook van de pensioensector te bewaken door te zorgen dat wetten, regels en ethische normen na te leven.
Wij kunnen u ondersteunen bij het uitvoeren van dergelijke risicoanalyses.  Hierbij kunt u denken aan het opstellen van de risicomatrix van de door u vastgestelde risico’s, maar ook aan een workshop ten behoeve van het vaststellen of updaten van de scenario’s.

Wilt u meer informatie of hebt u een vraag? Neem contact met ons op.

TriVu is gespecialiseerd in de niet-financiele risico’s.  Wij hebben geconstateerd dat er behoefte bestaat om een goede integratie van financiële en niet-financiële risico’s. Samen met Phenox Consultants hebben wij voor  de sleutelfunctie risico-beheer (IORP II) een geïntegreerd pakket ontwikkeld. Meer informatie kunt u hier vinden.