Contact met de deelnemer
Een pensioenfonds voert een door sociale partners overeengekomen pensioenregeling uit voor deelnemers en gepensioneerden. Dat brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee, niet alleen om de administratie en het vermogensbeheer naar behoren uit te voeren, maar ook om ervoor te zorgen dat de deelnemer goed op de hoogte is van alle zaken die in pensioenverband voor hem of haar van belang zijn. Dat is best een uitdaging met een onderwerp waarvoor de interesse laag is, de onrust groot, en vanuit een sector waarin het vertrouwen flink onderuit is gegaan.

Relevantie essentieel
Voor effectieve communicatie met deelnemers zijn twee dingen essentieel:
• Relevantie: het is belangrijk om deelnemers alleen informatie aan te reiken die echt relevant voor ze is, via het juiste kanaal en op een relevant moment. Less is more.
• Vertrouwen: wanneer de deelnemer zijn pensioenfonds vertrouwt, staat hij eerder open voor aangereikte informatie.
Juist met een achterblijvend vertrouwen in de pensioensector, is het van belang om relevantie serieus te nemen. Het helpt je om als fonds dichter bij je deelnemer te komen. En dat is weer een belangrijke voorwaarde voor herstel van vertrouwen.

Good governance
De Code pensioenfondsen verlangt van een bestuur dat het naast vele andere onderwerpen ook het communicatiebeleid van het fonds op orde heeft. TriVu kan u helpen door het bestaande beleid tegen het licht te houden, en waar nodig aan te scherpen. Zo vult u ook op dit belangrijke beleidsterrein uw governance goed in en bent u compliant.
Als het om pensioencommunicatie gaat, beschikt TriVu over meer dan 30 jaar gespecialiseerde ervaring op strategisch niveau.

Samen met Alfred Kool  helpen wij u graag  verder. Ook op de thema’s :

  • Toetsing of herijking van uw missie, visie en strategie: op basis van een interactieve analyse krijgt u zicht op de onvervreemdbare en onderscheidende eigenheid van uw fonds. Resultaat is een kernachtige formulering van missie, visie en strategie, aangevuld met praktische kernboodschappen.
  • Analyse van uw stakeholders: een compleet en gedetailleerd overzicht van alle partijen waarmee u als fonds te maken heeft. Inclusief een realistische inschatting van hun belangen en hoe die zich verhouden met die van uw fonds.
  • Inrichting van uw reputatiemanagement: inzicht in de huidige reputatie van uw fonds bij de belangrijkste doelgroepen, en een praktische aanpak om de gewenste reputatie te vestigen en behouden.

Uiteindelijk om te zorgen dat u de regie over het pensioenfonds kunt voeren.

Wilt u meer informatie of hebt u een vraag hierover? Neem dan contact met ons op of download de brochure Toetsing communicatiebeleid.