Periodiek informeert TriVu haar klanten over compliance-gerelateerde onderwerpen. In deze aflevering worden de functionaris Gegevensbescherming, de insider en de rol van compliance officer behandeld.

TriView april 2018