Periodiek informeert TriVu haar klanten over compliance-gerelateerde onderwerpen. In deze aflevering worden Reactie Pensioenfederatie op concept handhavingsbeleid AFM en DNB, Model gedragscode 2020 en de Leidraad “Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en Sanctiewet (Sw)” behandeld: TriView april 2020

Categorieën: Geen categorie