Periodiek informeert TriVu haar klanten over compliance-gerelateerde onderwerpen. In deze aflevering worden AVG, integriteitsrisico bij beleggingen, compliance bij verzekeraars en compliance en integriteitsbeleid. TriView juli 2018