Periodiek informeert TriVu haar klanten over compliance-gerelateerde onderwerpen. In deze aflevering worden ERB, gedragslijn privacy en sanctielijst behandeld. TriView november 2019