Periodiek informeert TriVu haar klanten over compliance-gerelateerde onderwerpen. In deze nieuwsbrief:

• SIRA: risk appetite en toets effectiviteit beheersmaatregelen
• Regeling ongewenst gedrag bij pensioenfondsen
• Recente Europese privacy actualiteiten
• ERB-rapportages.