Periodiek informeert TriVu haar klanten over compliance-gerelateerde onderwerpen. In deze aflevering worden de Europese ontwikkelingen ten aanzien van privacy, het belang van een periodieke toets op insiders, SFDR richtlijn, VTE en tijdsbeslag en persoonlijke aansprakelijkheid pensioenfondsbestuurder: TriView Q2 2021