Periodiek informeert TriVu haar klanten over compliance-gerelateerde onderwerpen. In deze nieuwsbrief:

• Terugkoppeling DNB uitvraag Sector Brede Analyse Niet Financiële Risico’s 2021 en 2020
• Trendzicht 2022 AFM
• EU klokkenluiderswetgeving vertraagd
• Aandacht voor DPIA