Periodiek informeert TriVu haar klanten over compliance-gerelateerde onderwerpen:

TriView september 2021
In deze aflevering worden het belang van een onafhankelijkheidstoets, compliance onderzoek DNB en de visie AP op de FG en de gevolgen voor de PO behandeld.

TriView juni 2021
In deze aflevering worden de Europese ontwikkelingen ten aanzien van privacy, de periodieke toets op insiders, de SFDR richtlijn, VTE & tijdsbeslag en persoonlijke aansprakelijkheid pensioenfondsbestuurder behandeld.

TriView februari 2021
In deze aflevering worden de Klokkenluidersregeling en bescherming van persoonsgegevens, Uitbesteding en in control zijn over gedragsnormen en het vervallen Privacyshield behandeld.

TriView september 2020
In deze aflevering worden UBO-register gaat live, Externe sleutelfunctiehouders en gedragscode, Consultatiereactie Pensioenfederatie antiwitwaswetgeving, Het nieuwe werken en Belangenverstrengeling behandeld.

TriView juli 2020
In deze aflevering worden Klachten in perspectief, informatiebeveiligingsmonitor DNB, DNB uitvraag integriteitsrisico’s en toets naleving Gedragslijn AVG behandeld

TriView april 2020
In deze aflevering worden Reactie Pensioenfederatie op concept handhavingsbeleid AFM en DNB, Model gedragscode 2020 en deLeidraad “Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en Sanctiewet (Sw)” behandeld. 

TriView december 2019
In deze aflevering worden Protocol vertrouwelijke- en persoonsgegevens, effectieve communicatie en DNB toezichtagenda 2020 behandeld. 

TriView november 2019
In deze aflevering worden ERB, gedragslijn privacy en sanctielijst behandeld. 

TriView Q2 2019
In deze aflevering worden nevenfuncties, geschiktheid en datalekken behandeld.

TriView Q1 2019
In deze aflevering worden cultuur, diversiteit, register verwerkingen en insiders behandeld.

TriView november 2018
In deze aflevering worden AVG, integriteitsrisico bij beleggingen, compliance bij verzekeraars en compliance en integriteitsbeleid behandeld.

TriView juli 2018
In deze aflevering worden AVG, integriteitsrisico bij beleggingen, compliance bij verzekeraars en compliance en integriteitsbeleid behandeld. 

TriView april 2018
In deze aflevering worden de functionaris Gegevensbescherming, de insider en de rol van compliance officer behandeld.

Risicobeheer en uitbesteding in de praktijk (2022)
De kern van IORP II is de scheiding van de zogenaamde ‘three lines of defence’. Veel werkzaamheden bij pensioenfondsen zijn echter uitbesteed en vaak nog verder (onder)uitbesteed. De ketens zijn in sommige gevallen lang en voor een pensioenfonds niet altijd in voldoende mate zichtbaar.
Dit artikel is gepubliceerd in ‘Pensioen Bestuur en Management nr. 1 2022 Beleggen, vooruitkijken’.

Reputatiemanagement (2020)
Effectieve communicatie beperkt risico’s.

Nieuwsbrief code pensioenfondsen (2018)
Ook de Code Pensioenfondsen spelen een belangrijke rol voor uw compliance-aanpak. TriVu behandelt in het kort de rapportage van de monitoringcommissie.

Appetijt in integriteit (2017)
Met de definitieve publicatie van de Good practice Integrity Risk Appetite heeft DNB ook voor pensioenfondsen handvatten gegeven aan de risicobereidheid voor het onderdeel Integriteit.

Compliance & Integriteit (2017)
Interview met   TriVu  in Pensioen Bestuur & Management nr. 4. 2017. 

Compliance 3.0. (2017)
De afgelopen jaren is compliance bij pensioenfondsen behoorlijk gewijzigd en het staat voorlopig ook niet stil.