Een goede pensioenregeling is een belangrijke arbeidsvoorwaarde voor uw werknemers maar kan ook een belangrijke factor zijn om doelen van uw organisatie te bereiken. De pensioenwereld is volop in beweging. De balans tussen een goede pensioenregeling voor uw werknemers en uw financiële verplichtingen vinden wij daarom van belang.

Pensioen in cijfers geeft een kort overzicht van de meest relevante data voor pensioen. Met onder meer fiscaal minimale franchises, beschikbare premie staffels, AOW- en ANW-bedragen.
Klik hier voor het overzicht.

Advies

U kunt TriVu benaderen om een advies uit te brengen bij wijziging van de pensioenregeling of bij wijziging van de pensioenuitvoerder. Ook kan het zijn dat u niet tevreden bent met uw huidige pensioenregeling en/of pensioenuitvoerder. Wij zetten de pensioenalternatieven voor u op een rij en gaan met u in overleg om een passend alternatief vast te stellen. Uiteraard heeft dit financiële en boekhoudkundige consequenties. Voor met name de laatste aspecten werken wij samen met gerenommeerde actuariële consultants. Zo nodig verzorgen wij samen met hen de offerte-aanvragen. Uiteraard nemen wij actualiteiten en trends in de nabije toekomst mee.

Op de hoogte blijven van de pensioenontwikkelingen?
Klik hier voor TriFocus

Communicatie

Voor TriVu is het niet alleen van belang dat u verplicht bent om werknemers over hun pensioenregeling te informeren, maar wij vinden het ook belangrijk dat werknemers op de hoogte zijn van de ins en outs van deze belangrijke arbeidsvoorwaarde.  

In overleg met u maken wij een aanpak om op het juiste niveau en met een duidelijk tijdspad de bewustheid over pensioen bij uw werknemers toe te laten nemen en de begrijpelijkheid van de communicatie te bevorderen. Zo nodig maken wij gebruik van een communicatiespecialist in ons netwerk.

Juridische vraagstukken

Wij hebben jarenlange ervaring in huis om over vraagstukken over verplichtstellingen en de werkingsfeer van bedrijfstakpensioenfondsen te beoordelen en hierover te adviseren. Wij hebben daarnaast expertise opgebouwd in het juridische deel van (collectieve) waardeoverdrachten. Tot slot worden wij regelmatig betrokken om bij een due diligence met name de juridische risico’s van een pensioenregeling te beoordelen.

Wilt u meer informatie of hebt u een vraag?
Neem contact met ons op.