Wij werken laagdrempelig, persoonlijk en proactief. Deze eigenschappen mag u altijd van ons verwachten!

Laagdrempelig

Wij zijn een laagdrempelige organisatie. U kunt van ons helderheid verwachten, zowel in de afspraken die we maken als in ons taalgebruik. We spreken daarom geen jargon, maar gewoon Nederlands (of Engels als u dat beter uitkomt).

Persoonlijk

TriVu is een kleinschalige organisatie , maar wij kunnen ons qua kwaliteit en continuïteit meer dan meten met één van de grote adviesorganisaties. Verder zijn wij eerlijk en nuchter. Wij geven u altijd een advies dat bij u past zonder daarbij zaken te betrekken die niet noodzakelijk zijn.

Proactief

Proactieve communicatie hoort bij onze werkwijze. Wij houden u continu op de hoogte van de vorderingen en horen ook graag tussentijds van u of er vragen of opmerkingen zijn. Verder mag u van ons verwachten dat we weten wat er speelt in de pensioenbranche en natuurlijk houden wij u daarvan op de hoogte. Wij behartigen primair uw belangen, maar belichten ook de belangen van de overige belanghebbenden.

Afspraken

Wij houden van duidelijke afspraken. Dit mag u van ons verwachten:

 • Opdrachtbevestiging
  Een getekende of anderszins vastgelegde akkoord bevonden offerte vormt een bindende overeenkomst. Uiteraard ontvangt u van ons wel een bevestiging alsmede onze Algemene Voorwaarden.
 • Honorarium
  Onze honorering is in principe op urenbasis waarbij we maandelijks op gespecificeerde basis factureren. Hierover kunnen we andere afspraken maken. In de offerte ontvangt u altijd een inschatting van de te maken uren.
 • Reistijd
  Voor een kennismakingsgesprek brengen wij nooit kosten in rekening. Als wij in verband met een opdracht moeten reizen, doen wij dat op een zo efficiënt mogelijke manier.
 • Duurzaam
  Wij proberen onze werkzaamheden op een manier uit te oefenen die zo min mogelijk belastend voor het milieu is. Wij sturen u daarom bijvoorbeeld in principe nooit papieren versies van werkproducten, offertes of facturen toe.